We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Als je deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat je dat goed vindt.
Sluit dit bericht

Wettelijke Informatie

Wettelijke mededeling

In overeenstemming met de bepalingen van Wet 34/2002 van 11 juli met betrekking tot de Society Information Services en Electronic Commerce en andere wettelijke bepalingen die van toepassing kunnen zijn, regelt dit document de diensten die op deze website worden aangeboden.
Costas & Casas International Real Estate SL - CIF B-92695089, ingeschreven in het handelsregister van Málaga in Volume 3966, Boek 2877, Folio 116 en pagina MA-81791, gevestigd te Plaza Antonio Banderas, Edificio Sur, Local 1, C.P. 29660 Puerto Banús, Marbella (Málaga) - is de eigenaar van het domein www.costas-casas.es en de inhoud ervan.
De hierboven genoemde vennootschap biedt diensten op het gebied van onroerend goed, zoals administratie, beheer, exploitatie en commercialisatie - via zowel verkoop als verhuur, maar met uitzondering van leasing - van alle soorten onroerend goed, eigendom van of door anderen, in de ruimste zin van het woord en op alle mogelijke manieren - inclusief internet via het onderhoud van webpagina's. De vennootschap houdt zich ook bezig met de aankoop, het bezit en de overdracht van alle soorten onroerend goed.
Costas & Casas International Real Estate SL bezit geen van de eigendommen die het te koop aanbiedt op haar website. De verkoop van deze eigendommen wordt door hun eigenaars aan het bedrijf toevertrouwd.
Toegang tot de website van Costas & Casas International Real Estate SL en tot de daarin vermelde informatie met betrekking tot een product of dienst impliceert de aanvaarding van de voorwaarden uiteengezet in deze juridische kennisgeving. Het wordt daarom aanbevolen dat u de inhoud van de kennisgeving aandachtig leest voordat u de informatie en de diensten op deze website gebruikt.

De Geldigheid van de Informatie

De voorwaarden die hier worden uiteengezet, zijn geldig vanaf de datum van de laatste update van de website. Costas & Casas International Real Estate SL behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen, in welk geval de gewijzigde voorwaarden geldig zijn vanaf het moment van publicatie en van toepassing is op iedereen die het portaal van het bedrijf gebruikt.
De inhoud van de portal, in het bijzonder die verwijst naar informatie en publiciteit, heeft slechts een informatief karakter en mag niet worden gebruikt voor een online of offline transactie - zelfs niet voor de reservering van een toekomstige transactie. Costas & Casas International Real Estate SL behoudt zich het recht voor om de huidige inhoud van de website te wijzigen of weg te laten en de toegang tot de websitel tijdelijk of permanent te beperken of te belemmeren.

Privacybeleid en Gegevensbescherming

Costas & Casas International Real Estate SL voldoet volledig aan de huidige wetgeving met betrekking tot persoonlijke gegevensbescherming en vertrouwelijkheid in overeenstemming met de organieke wet 15/1999 van 13 december en heeft de technische middelen ingevoerd die nodig zijn om het gewenste veiligheidsniveau te handhaven aangezien het betrekking heeft op de aard van de verstrekte persoonlijke gegevens en de omstandigheden waaronder deze gegevens zijn verstrekt om te voorkomen dat - voorzover mogelijk en rekening houdend met de huidige stand van de technische kennis - de wijziging, verlies of ongeautoriseerde toegang.
 
Op de webformulieren die privégegevens verzamelen, zullen gebruikers of klanten op de hoogte worden gesteld van de bestemming en het gebruik van de verstrekte informatie; van de reden voor het verzamelen van dergelijke informatie; van de persoon en zijn / haar adres, verantwoordelijk voor het onderhoud van de database; en, van het recht van de gebruiker op toegang tot, rectificatie, annulering of verzet tegen het bijhouden van records. Alle verstrekte persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt en / of afgestaan aan derden met de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker of klant.
Om ervoor te zorgen dat de gegevens in onze administratie correct en actueel zijn en vrij van fouten, verzoeken wij onze klanten om contact met ons op te nemen voor het geval uw persoonsgegevens moeten worden gewijzigd of verbeterd.
Intellectuele en Industriële Eigendom
Costas & Casas International Real Estate SL is de wettelijke eigenaar en rechthebbende van alle inhoud van haar website, inclusief teksten, documenten, fotografische afbeeldingen, illustraties of andere grafische afbeeldingen, evenals logo's, handelsmerken, merknamen en elk ander herkenbaar teken dat zijn rechten heeft beschermd als intellectuele of industriële eigendom.
Costas & Casas International Real Estate SL biedt geen enkele garantie of verzekering met betrekking tot de juistheid of wettigheid van informatie of andere inhoud die wordt vermeld op onze webpagina's waar de herkomst of het eigendom ervan wordt bewaard door een derde partij.

Toestemming en vergunningen voor gebruik

Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van zijn wettelijke eigenaars mag geen enkel deel van de website worden gebruikt of geëxploiteerd, inclusief reproductie op welke manier dan ook, distributie, gebruik door derden, openbare verspreiding of wijziging op welke manier dan ook of gegevensdrager. De overtreding van deze clausule is onwettig gedrag dat volgens de huidige wetgeving kan worden bestraft.
De gebruiker kan, voor zijn / haar persoonlijk gebruik en onder zijn / haar eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, alle inhoud van deze website downloaden en kopiëren zonder inbreuk te maken op de auteursrechtwetten of de intellectuele en industriële rechten van Costas & Casas International Real Estate SL deze gebruiker mag de inhoud van de website niet wijzigen of verwijderen. Deze clausule draagt ​​geen van de auteursrechten of intellectuele of industriële rechten over aan de gebruiker.
Veilig wanneer expliciet geautoriseerd door schriftelijke toestemming, het is verboden om naar deze website te linken, of deze website - of een deel daarvan - te plaatsen in frames of Windows van elke soort, vorm of technologie die een bezoeker zou laten geloven dat een derde partij (persoon, bedrijf of organisatie) eigenaar zijn van een deel of alle inhoud van de website van Costas & Casas International Real Estate SL.

Verantwoordelijkheden

Costas & Casas International Real Estate SL garandeert geen permanente en voortdurende toegang tot haar website, noch garandeert het dat de website perfect kan worden bekeken onder alle omstandigheden, of dat alle elementen op haar pagina's beschikbaar zullen zijn om te downloaden. Een of al deze elementen zijn mogelijk niet beschikbaar of worden niet juist weergegeven of worden onderbroken vanwege omstandigheden waarover het bedrijf geen controle heeft.
 
Evenzo kan Costas & Casas International Real Estate SL niet verantwoordelijk worden gehouden voor informatie en / of inhoud die wordt aangeboden op webpagina's van derden die via links toegankelijk zijn.
Costas & Casas International Real Estate SL kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor schade, verliezen of claims voor kosten veroorzaakt door interferentie, onderbreking, fout, weglating, vertraging, blokkering of ontkoppeling van het elektronische systeem veroorzaakt door tekortkomingen, overbelasting of fouten in de lijnen en telecommunicatienetwerken zoals virussen of iets anders via een communicatiemiddel zoals het misbruik van de website, beveiligingsinbreuken of navigatiefouten veroorzaakt door storingen in de browser of door het gebruik van verouderde browsers.

Prijzen en Belastingen Gepubliceerd op de Website

In het geval van een wederverkoopeigendom zijn de prijzen die worden gevraagd door de eigenaar / verkoper. In het geval van nieuwbouwwoningen en projecten, is de opgegeven prijs de laagste prijs. De beschrijving van een dergelijke woningen bevat - uitsluitend ter informatie - zowel de hoogste als de laagste prijs die overeenkomt met de duurste en minst dure beschikbare eigendom.
Costas & Casas International Real Estate SL aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid, aangezien alle informatie die op haar website wordt aangeboden uitsluitend voor informatieve doeleinden is en onderhevig kan zijn aan fouten, weglatingen, prijswijzigingen of intrekking zonder voorafgaande kennisgeving.
We streven ernaar om de juiste informatie over elke woning te publiceren, maar adviseren onze klanten om de juridische hulp in te roepen van een advocaat die een volledig due diligence-rapport kan en zal verstrekken voordat een onroerend goed deal wordt gesloten.
Belastingen op de overeengekomen transactieprijs bedragen 8% voor de overdrachtsbelasting (*) of 10% B.T.W.
Belasting (**) afhankelijk van wat van toepassing is (21% van de btw op bouwgronden), is niet inbegrepen in de prijs.
De notaris en registratierechten zijn voor rekening van de koper. De commissie verschuldigd aan Costas & Casas International Real Estate SL moet worden betaald door de verkoper in overeenstemming met de Spaanse wettelijke regels.
(*) Overdrachtsbelasting wordt toegepast tegen een tarief van 8% voor transacties tot € 400.000. Voor transacties tussen € 400.000 en € 700.000 geldt een overdrachtsbelasting van 9%, terwijl transacties van meer dan € 700.000 een overdrachtsbelasting van 10% betalen.
(**) Belasting over de Toegevoegde Waarde (IVA) is 10% plus een zegelbelasting van 1,5% die verschuldigd is over nieuw gebouwde panden of off-plan eigendommen.
De consument heeft het recht om een informatieblad en andere documentatie te vragen in overeenstemming met Decreet 218/2005 van 11 oktober, Andalucía. Alle gerelateerde documenten zijn op aanvraag beschikbaar op het aangegeven adres